browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rada Rodziców

W roku szkolnym w skład Rady Rodziców wchodzą następujące osoby:

Przewodnicząca – Monika Paturej

Zastępca przewodniczącego – Barbara Kowalczyk

Sekretarz  – Dorota Plewa

Komisja rewizyjna – Bożena Dziubasik, Agnieszka Kulczyk