browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Laboratoria Przyszłości

Nasza szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. Pierwszym zadaniem, jakiego podjęli się uczniowie, było zbudowanie robota i przetestowanie go. Efekty pracy można zobaczyć na poniższym filmie (kliknij w podany link).

Vex robotic