browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pracownia komputerowa

Od września 2009 roku w Zespole Szkół w Białce Tatrzańskiej funkcjonuje zmodernizowana pracownia komputerowa. Wyposażona jest w 2 serwery, drukarkę, skaner, projektor multimedialny oraz 25 zestawów , na które składają się 10 komputerów, które szkoła uzyskała w maju 2008r ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego przez MEN projektu: „Pracownie Komputerowe dla Szkół”. Pozostałe 15 zestawów komputerowych szkoła uzyskała we wrześniu 2009 roku dzięki hojności sponsora jakim jest „Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska”. Koszt nowego umeblowania, zmiany wykładziny pokrył organ prowadzący Gmina Bukowina Tatrzańska. Z pracowni komputerowej korzysta obecnie 213 uczniów Gimnazjum oraz 66 uczniów Szkoły Podstawowej . Opiekunem pracowni jest pan mgr Lesław Chowaniec oraz pani mgr Elżbieta Wolanin.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

The NuCaptcha API requires the PHP mcrypt module.