browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pracownia multimedialna

W kwietniu 2008 roku nasza szkoła trzymała pełne wyposażenie pracowni komputerowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Celem funduszu było wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Do  wyposażonej w sprzęt komputerowy pracowni oprócz komputerów, szkoła otrzymała rzutnik multimedialny, skaner, drukarkę laserową oraz notebook.

W roku 2009 spółka „Kotelnica Białczańska ” sfinansowała zakup 15 stanowisk uczniowskich, dzięki czemu pracownia liczy sobie 24 stanowiska uczniowskie, stanowisko nauczycielskie i serwer.

Jesteśmy przekonani, że otrzymany przez placówkę sprzęt dobrze przysłuży się uczniom naszej szkoły, pozwalając zdobywać przez nich tak ważne w codziennym życiu i pracy zawodowej informatyczne umiejętności.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

The NuCaptcha API requires the PHP mcrypt module.