browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wolontariat

Na terenie Małopolski powstał projekt przygotowujący uczniów gimnazjów do niesienia pomocy potrzebującym pt. „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Projekt ten pomoże chętnym uczniom rozpoznać potrzeby społeczne w najbliższym środowisku, uwrażliwi na potrzeby innych ludzi oraz ukształtuje wrażliwości emocjonalne. W naszej szkole chęć udziału w tym projekcie zgłosiła grupa dziewięciu uczniów z drugich i trzecich klas gimnazjalnych. Opiekunką naszej grupy jest pani Ewa Łapka, z którą wspólnie przygotowaliśmy projekt pt. „Dzielmy się radością”. Adresatami tego projektu są wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej. Wszyscy ludzie niepełnosprawni są bardzo często odrzucani, mimo iż tak samo jak my potrzebują akceptacji, miłości, zrozumienia, przyjaźni, dlatego chcemy podzielić się z nimi radością oraz okazać naszą pomoc. Został ustalony harmonogram działania naszego wolontariatu, który będziemy kontynuować od września roku szkolnego 2019/2020. W naszym planie działania zostały uwzględnione następujące zajęcia: wspólne spacery, zabawy świetlicowe (śpiew, rysunek, gry), wspólne rozmowy, ognisko. Wolontariat jest w dzisiejszych czasach bardzo ważny i potrzebny, szczególnie dla młodzieży, która powinna bardziej dostrzegać ludzkie cierpienie, kalectwo, niepełnosprawność. Dzięki niesieniu pomocy innym młodzież może podnieść swoje wartości moralne i duchowe, które są tak ważne w życiu człowieka obecnych czasów. Choroba lub kalectwo może dotknąć każdego, zdrowego człowieka


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

The NuCaptcha API requires the PHP mcrypt module.