browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dzień Edukacji Narodowej i Dzień Papieski

Posted by on 18 października 2016

14 października w Naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie ministerstwa oświaty. Dyrektor p. Eugeniusz Madeja złożył serdeczne życzenia Nauczycielom, zwracając szczególną uwagę na rangę edukacji we współczesnym świecie. Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej przygotowali rozśpiewaną i humorystyczną akademię, której głównym tematem było życie szkoły oraz ukazywało na wesoło trud współczesnych pedagogów związany z wykształceniem i wychowaniem młodego pokolenia. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Iwona Majcher. Krótki występ artystyczny przedstawiła także grupa młodzieży z Węgier, najpierw zaprezentowała tradycyjne tańce ludowe, a następnie zaprosiła do wspólnej zabawy naszą  młodzież. W tym samym czasie dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej zostali pasowani na uczniów. Ostatnim elementem był program związany z Dniem Papieskim. Uczniowie przypomnieli zebranym najważniejsze momenty z życia świętego Jana Pawła II, a na koniec pod przewodnictwem ks. Marcina Bętkowskiego wszyscy zaśpiewali „Barkę”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

The NuCaptcha API requires the PHP mcrypt module.