browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rada Rodziców

W obecnym roku szkolnym w skład Rady Rodziców wchodzą następujące osoby:

Przewodniczący – Michał Matys

Zastępca przewodniczącego – Dominika Handzel

Sekretarz  – Monika Leśniowska