browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: czerwiec 2023

Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego

W dniu 13 czerwca 2023 klasy drugie i trzecie uczestniczyły w wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego.

Categories: Pozostałe | Leave a comment

Wycieczka na Grzesia

W ostatnim tygodniu roku szkolnego uczniowie klas szóstych wybrali się na wycieczkę w Tatry Zachodnie.

Categories: Pozostałe | Leave a comment

Wycieczka na Ornak

Klasa VII a udała   się na wycieczkę w Tatry Zachodnie.

Categories: Pozostałe | Leave a comment

Wycieczka klasy Vb, VIa, VIb i VII do Krakowa

Uczniowie mieli okazję zwiedzić muzeum poświęcone Tadeuszowi Kościuszce, a także podziwiać panoramę Krakowa z nietypowego pomnika

Categories: Pozostałe | Leave a comment

Jutrzenka czerwiec 2023

Jutrzenka czerwiec 2023

Categories: Gazetka szkolna "Jutrzenka", Pozostałe | Leave a comment