browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wielki Teatr Świata

Posted by on 22 grudnia 2016

Zanim zaczęło się szkolne kolędowanie, nasza grupa teatralna przedstawiła „Wielki Teatr Świata”. Przedstawienie to opowiada o losach kilkoro ludzi, którzy od narodzin aż do śmierci narażeni są na pokusy szatana.

Spektakl ten przypomniał widzom z jednej strony prawdę przemijania, a z drugiej przybliżył nieco relacje na linii Bóg – człowiek, w tych dniach, kiedy to przyjdzie nam świętować Boże Narodzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

The NuCaptcha API requires the PHP mcrypt module.