browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Samorząd szkolny w roku szkolnym 2013/2014

Posted by on 11 grudnia 2013

Samorząd uczniowski gimnazjum:

 

-Przewodniczący: Joanna Zagata

-Z-ca przewodniczącego: Monika Rabiańska

-Skarbnik: Anna Wodziak

Zarząd: Roksana Szyma, Weronika Wilkus, Julia Pawłowska, Julia Fiedor

Opiekę nad samorządem gimnazjum sprawują panie Monika Iwan Baran i Agnieszka Wojtanek

Samorząd uczniowski szkoły podstawowej

Przewodniczący : Martyna Furczoń

Zastępca : Andrzej Kuruc

Skarbnik: Bartłomiej Rabiański

Opiekę nad samorządem szkoły podstawowej sprawują panie Dominika Strzelecka i Agnieszka Remiasz.

Na czym polega praca samorządu ?

Zadaniem samorządu uczniowskiego jest włączanie w działanie jak największej liczby uczniów. Ma za zadanie pomagać innym odnaleźć swoje miejsce w szkole i rozwiązywać problemy, które dotyczą wszystkich uczniów.

Aktywny samorząd uczniowski jest w szkole ważnym elementem wychowania młodzieży. Udział w życiu publicznym to gwarancja demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jest to duże wyzwanie i odpowiedzialność – przygotować młodego człowieka do życia we współczesnym świecie. Spoczywa ono również na szkole, nauczycielach i wychowawcach. Działalność samorządu uczniowskiego w naszej szkole to praca zespołowa wielu nauczycieli i dużej części społeczności uczniowskiej. Kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świadomy udział w życiu publicznym, zwiększa rolę samorządności uczniów, motywuje uczniów do twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Taka praca przynosi widoczne efekty. Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych i lokalnych, które wynikają z przygotowanego planu pracy samorządu. Wiele z nich jest już stałym elementem działalności. Inne wynikają z aktywności twórczej uczniów, potrzeb społeczności lokalnej, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą. Samorząd uczniowski w naszym gimnazjum aktywnie włącza się w organizację akcji wewnątrz szkolnych i pozaszkolnych.

Joanna Zagata

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

The NuCaptcha API requires the PHP mcrypt module.