browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Projekt „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III” Szkoły Podstawowej

Posted by on 21 września 2012

W bieżącym roku szkolnym w szkole realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego  Kapitał Ludzki,  pod nazwą Indywidualizacja kształcenia i wychowania w klasach I-III. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia logopedyczne, korekcyjne oraz dydaktyczno wyrównawcze i rozwijające zainteresowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

The NuCaptcha API requires the PHP mcrypt module.