browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Odpowiedzialny kierowca, odpowiedzialni pasażerowie

Posted by on 29 czerwca 2018

8 czerwca 2018r. po raz siódmy uczniowie trzech Szkół Podstawowych z: Bukowiny Tatrzańskiej, Leśnicy i Białki Tatrzańskiej brali udział w akcji „Odpowiedzialny kierowca, odpowiedzialni pasażerowie”. Organizowana jest ona przy współudziale Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej, Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, Urzędu Gminy
w Bukowinie Tatrzańskiej i Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

            Celem akcji jest propagowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i dbałości o nie przez wszystkich użytkowników dróg. Policjanci przeprowadzili kontrolę kierowców, a młodzież rozmawiała z prowadzącymi pojazdy, podkreślając konieczność dbania o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego: rowerzystów, pieszych, motocyklistów.

            W tej edycji akcji oddziaływaniem zostało objętych 55 kierowców. Harcerze z Bukowiny Tatrzańskiej oraz uczniowie starszych klas z pozostałych Szkół Podstawowych ze wszystkimi przeprowadzili profilaktyczne pogadanki, nagradzając prowadzących pojazdy rysunkami wykonanymi przez swoich młodszych kolegów oraz broszurami profilaktycznymi promującymi trzeźwość na drodze. Ci kierowcy, którym wypunktowane zostały jakieś drobne uchybienia, otrzymali przestrogi i upomnienia, by na przyszłość się one nie zdarzały. Kierowcy z pogadanki z uczniami odjeżdżali z uśmiechem opatrzeni życzeniem: „Szerokiej drogi”.

            W odróżnieniu od ubiegłorocznych akcji policjanci i młodzież nie ujawnili żadnego nietrzeźwego kierowcy. Bywało, że prowadzący pojazdy z akcją spotkali się po raz kolejny, co wzbudzało bardzo życzliwe reakcje. Widać więc, że „Odpowiedzialny kierowca, odpowiedzialni pasażerowie” pozytywnie wpisuje się w lokalny kalendarz akcji profilaktycznych.

Koordynator-  pedagog szkolny w SP Bukowina Tatrzańska

Zbigniew Kujawski

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

The NuCaptcha API requires the PHP mcrypt module.