browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Misterium Męki Pańskiej

Posted by on 24 marca 2016

Podobnie jak w zeszłym roku, uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum odegrali Wielkanocne Misterium Męki Pańskiej, które przedstawia życie oraz śmierć Jezusa Chrystusa. Mimo, że przeważały dzieci z klasy 5 i 6 SP, to jednak zagrały bardzo dobrze swoje role. Przedstawienia odbyły się w rekolekcje dla szkoły, oraz w Niedzielę Palmową dla całej parafii. Główną rolę (Jezus) zagrał Paweł Zagata, Maryję odegrała Łucja Goryl, natomiast członków Wysokiej Rady oraz Arcykapłanów Wioleta Lis, Ania Mąka, Mateusz Ligas, Bartek Rabiański i Weronika Dziedzic.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

The NuCaptcha API requires the PHP mcrypt module.