browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Komunikat

Posted by on 11 marca 2020

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 12.03.2020 do 25.03.2020 ze względu na potrzebę powstrzymania tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa,  zajęcia we wszystkich szkołach zostają zawieszone.

Dla dzieci rodziców, którzy nie mogą szybko zorganizować opieki nad dziećmi w dniach 12, 13 marca będą w szkole  organizowane zajęcia opiekuńcze.

Rodzicowi  dziecka, które nie ukończyły 8 lat przysługuje w związku z  czasowym zawieszeniem zajęć w szkołach i przedszkolach zasiłek opiekuńczy do 14 dni.  Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie internetowej ZUS.

Prosimy zadbać o to aby ten czas dzieci wykorzystały na czytanie lektur, powtarzanie materiału. Zachęcamy do ograniczania kontaktów dziecka z innymi osobami do niezbędnego minimum i  rygorystycznego  przestrzegania w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń.

Prosimy śledzić na bieżąco informację i komunikaty  GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły w dzienniku elektronicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

The NuCaptcha API requires the PHP mcrypt module.