browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Egzamin gimnazjalny -organizacja zajęć i dowozy do szkoły.

Posted by on 14 kwietnia 2016
  • W dniach 18,19,20 kwietnia 2016 roku uczniowie klas III gimnazjum piszą egzamin na zakończenie Gimnazjum. Udział w egzaminie Gimnazjalnym jest obowiązkowy i stanowi warunek ukończenia szkoły.
  • W tych dniach nie odbywają się lekcje w Gimnazjum, uczniowie Szkole Podstawowej uczą się według rozkładu. Oddział przedszkolny ma zajęcia według rozkładu.
  • Uczniowie klasy III Gimnazjum przychodzą w dniu egzaminu do szkoły najpóźniej o godzinie 8:30.
  • Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00, w salach nr 23,24,25,26,34.
  • Pierwsza część egzaminu- – trwa  godzinę zaczyna się o godzinie 9:00. Po niej następuje przerwa, a o godzinie 11:00 odbędzie się część druga trwająca 90 minut( za wyjątkiem egzaminu z języka obcego, który trwać będzie 60 minut.) . Uczniowie z arkuszami dostosowanymi i specyficznymi trudnościami w nauce  mają przedłużony czas  ( 80 minut część pierwsza i 135 minut druga, zaś język obcy 90 minut)
  • Uczniowie piszący egzamin nie mogą na salę wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, korektorów, należy natomiast zabrać z sobą długopis z czarnym tuszem, legitymację , linijkę na matematykę.
  • Dowóz uczniów klasy III Gimnazjum Gimbusem szkolnym z Zagóry, Czarnej Góry i Jurgowa na egzaminy:

8:00- Zagóra ,

8:05   Czarna Góra- Dolne Sołtystwo,

8:15 Jurgów.

Dowóz uczniów z  Rzepisk  – Pawliki 8:00,  Potok Grocholów – 8:10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

The NuCaptcha API requires the PHP mcrypt module.