browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: maj 2024

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

Categories: Pozostałe | Leave a comment

Wycieczka najmłodszych klas do Krakowa

We czwartek 16 maja uczniowie klasy 1 i 2 uczestniczyli w wycieczce do Krakowa.

Categories: Pozostałe | Leave a comment

Egzamin ósmoklasisty

W dniach 14-16 maja nasi ósmoklasiści pisali egzaminy na zakończenie roku szkolnego, odpowiednio z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Categories: Pozostałe | Leave a comment