browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: styczeń 2024

Podziękowania

Na ręce Dyrekcji naszej szkoły oraz nauczycielki p. Kingi Pilch-Kubiak zostały złożone podziękowania za zorganizowanie zbiórki dla Dzieci i Młodzieży Szpitala im. Babińskiego w Krakowie. Przekazujemy zatem podziękowania wszystkim Rodzicom, Uczniom i Przedszkolakom, którzy tak wspaniale wsparli oddział 6B (dziecięco-młodzieżowy ) pacjentów, których radość, zwłaszcza w tym trudnym czasie, była bezcenna. Miły koc – niby … Continue reading »

Categories: Pozostałe | Leave a comment