browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Daily Archives: 21 lutego 2023

III Gminny Turniej Szachowy

Tradycją już niemal stało się (z wyłączeniem lat, kiedy trwała pandemia), że w naszej szkole organizowany jest Gminny Turniej Szachowy.

Categories: Pozostałe | Leave a comment