browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Daily Archives: 21 maja 2019

Zielona Szkoła 2019

Już niemal tradycją stało się, że na wiosnę uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na tygodniową wycieczkę po Polsce.

Categories: Pozostałe | Leave a comment