browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Daily Archives: 4 maja 2018

Akademia z okazji Konstytucji 3 maja

Dzisiaj w szkole na godzinach wychowawczych odbyła się akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Categories: Pozostałe | Leave a comment