browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Daily Archives: 6 kwietnia 2018

Wywiadówka

Dyrektor  Szkoły w Białce Tatrzańskiej informuje, że we wtorek  10 kwietnia 2018r. o godzinie 17:00, odbędzie się wywiadówka. Dyrektor i nauczyciele zapraszają wszystkich rodziców, których dzieci uczęszczają do szkoły w Białce Tatrzańskiej. Na spotkaniu będą omawiane wyniki w nauce, zachowanie uczniów, organizacja egzaminu gimnazjalnego i zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Categories: Pozostałe | Leave a comment